NIVÅ
For at du og de andre som er på tur skal få en best mulig turopplevelse prøver vi å sette sammen grupper på ca. samme nivå når det gjelder ferdigheter og fysisk form. Vi har kategorisert nivåene inn i de ulike aktivitetene vi tilbyr.